Dahsyatnya 7 Kalimat Thayyibah

Mengingat  Allah  adalah  cara  paling  baik  untuk  menjernihkan  pikiran  dan mendamaikan perasaan. Berzikir  kepada  Allah  adalah  surga  Allah  di  bumi-Nya.  Siapa  yang  tak  pernah memasukinya, ia tidak akan dapat memasuki surga-Nya di akhirat kelak. Berzikir  kepada  Allah  merupakan  upaya  penyelamatan  Continue reading

Kisah Mengharukan Dalam Kehidupan Rasulullah

Kisah kehidupan Rasul selalu menarik untuk dikaji. Dari lahir, besar hingga purna tugasnya sebagai seorang Rasul utusan Allah  semua meninggalkan kesan yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia. Siapa saja yang mengambil hikmah di balik peristiwa perjalanan hidup Rasulullah , Continue reading

Dahsyatnya Ikhlas, Sabar, dan Qana’ah

Ikhlas,  Sabar  dan  Qanaah  adalah  tiga  kunci  utama  agar  kita dapat  menikmati  kehidupan  ini.  Ia  adalah  kunci  pengendalian  dairi. Tanpa  ketiga  kunci  ini  maka  sulit  kita  menghadapi  hidup.  Sebab kebahagiaan  sesungguhnya  itu  bukan  di  harta  benda  dan  kekayaan. Kebahagiaan itu Continue reading